Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens

Wijnkoperij Henri Bloem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wijnkoperij Henri Bloemen/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het doen van een aankoop op de website kaaftenhaaf.nl aan Wijnkoperij Henri Bloem verstrekt.

Wijnkoperij Henri Bloem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail/per post) contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Wijnkoperij Henri Bloem uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Wijnkoperij Henri Bloem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wijnkoperij Henri Bloem verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website kaaftenhaaf.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wijnkoperij Henri Bloem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Wijnkoperij Henri Bloem maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Wijnkoperij Henri Bloem bij Google ‘s zoekresultaatpagina zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Wijnkoperij Henri Bloem te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wijnkoperij Henri Bloem heeft hier geen invloed op. Wijnkoperij Henri Bloem heeft Google geen toestemming gegeven om via Wijnkoperij Henri Bloem verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leiden@henribloem.nl. Wijnkoperij Henri Bloem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Wijnkoperij Henri Bloem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website kaaftenhaaf.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wijnkoperij Henri Bloem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Wijnkoperij Henri Bloem.

www.kaaftenhaaf.nl is een website van Wijnkoperij Henri Bloem te Leiden.

Bedrijfsgegevens

Wijnkoperij Henri Bloem

Levendaal 98, 2311 JN Leiden

T: +31 – (0)71 – 5121700

E: leiden@henribloem.nl

KvK: 30231305

BTWnummer: NL1421.86.612.B.01